През Еквадор към “Краят”

Беше крайно време да се изнижа от Перу, тъй като заради изкачването на Писко бях пресрочил с 5 дни позволения ми престой в държавата. Предварително си направих справка в интернет какви са наказанията и не се плашех от глобата, която трябваше да е около 25 долара. Вечерта се сбогувах с персонала на хостела, в който бях прекарал сумарно почти месец и се настаних в автобуса, заминаващ на север към крайбрежния град Truhillo. … »

Снимките от изложбата

За тези, които не са успели да видят на живо изложбата, ето я и в електронен вид. В истинската изложба снимките бяха подредени по две на табло и бяха придружени от малка карта на Южна Америка, в която с точка беше отбелязано мястото, както и от кратък текст, но тук не е удобно да ги представя по същия начин. … »