Няколко снимки от днешната ми кратка разходка за разтъпкване на обувките около Миндя.

Bookmark and Share